Giỏ hàng

Chính sách mua hàng

 

Chỉ tiêu

Voucher

5tr/ngày

Giảm 5% trong 1 năm

Hóa đơn trên 3tr/lần

Freeship + 3 lần freeship= 4 lần

1 tháng mua trên 5sp

Freeship từ sp thứ 5 + 2 lần freeship= 3 lần

10tr trong 2 tháng liên tiếp.

Khách hàng VIP giảm 5% trong 1 năm

Khách hàng duy trì tháng nào cũng mua sp (tổng 10sp)

Freeship cho các đơn sau